Obchodné podmienky

I. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne, obyčajne 1 - 4 pracovných dní v Slovenskej Republike.

Objednávky expedujeme (pripravíme, zabalíme a odovzdáme kuriérovi alebo zamestnancovi pošty) maximálne do 48 hodín od objednania v pracovných dňoch, ak je tovar skladom. Pod expedíciou tovaru rozumieme čas, kedy zabalení balík preberajú od nás doručovacie spoločnosti. Až potom sa počíta čas na doručenie Vašej zásielky a to podľa zmluvných podmienok jednotlivých prepravných spoločností (Slovenská pošta - 3 až 5 pracovné dni, kuriér - 1 pracovný deň).

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu alebo na pobočku Slovenskej pošty. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci cez Slovenskú poštu. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad - faktúru, doklad o zaplatení treba vyžiadať od doručovacej spoločnosti - Slovenská pošta.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru a poškodenie zavinené Slovenskou poštou.

Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu prepravy:

Doručenie Slovenskou Poštou - od 3 do 5 pracovných dni od našej expedície

pri celkovej hodnote objednávky do 30 EUR je poštovné 3,40 €

pri celkovej hodnote objednávky od 30 EUR do 60 € je poštovné 1,50 €

pri celkovej hodnote objednávky od 60 EUR je poštovné zdarma

pri celkovej hmotnosti objednávky od 5 kg do 10 kg prirátame 1 €

Hmotnosť balíka môže byť maximálne 10 kg.

Balík si môžete vyzdvihnúť na príslušnej pobočke Slovenskej pošty.

Doručenie kuriérom na poštu - do 1 pracovného dňa od našej expedície

pri celkovej hodnote objednávky do 30 EUR je poštovné 6 €

pri celkovej hodnote objednávky od 30 EUR do 60 EUR je poštovné 4 €

pri celkovej hodnote objednávky od 60 EUR do 80 EUR je poštovné 2 €

pri celkovej hodnote objednávky nad 80 EUR je poštovné zdarma

pri celkovej hmotnosti objednávky od 5 kg do 10 kg prirátame 0.30 €

pri celkovej hmotnosti objednávky od 10 kg do 15 kg prirátame 0.60 €

Hmotnosť balíka môže byť maximálne 15 kg.

Balík si môžete vyzdvihnúť na príslušnej pobočke Slovenskej pošty.

Doručenie kuriérom na adresu - do 1 pracovného dňa od našej expedície

pri celkovej hodnote objednávky do 30 EUR je poštovné 7 €

pri celkovej hodnote objednávky od 30 EUR do 60 EUR je poštovné 5 €

pri celkovej hodnote objednávky od 60 EUR do 80 EUR je poštovné 3 €

pri celkovej hodnote objednávky nad 80 EUR je poštovné zdarma

pri celkovej hmotnosti objednávky od 5 kg do 10 kg prirátame 0.30 €

pri celkovej hmotnosti objednávky od 10 kg do 15 kg prirátame 0.60 €

pri celkovej hmotnosti objednávky od 15 kg do 20 kg prirátame 1.20 €

pri celkovej hmotnosti objednávky od 20 kg do 25 kg prirátame 2 €

pri celkovej hmotnosti objednávky od 25 kg do 30 kg prirátame 3.70 €

pri celkovej hmotnosti objednávky od 30 kg do 40 kg prirátame 7.70 €

pri celkovej hmotnosti objednávky od 40 kg do 50 kg prirátame 12.30 €

Hmotnosť balíka môže byť maximálne 50 kg.

Pri doručení kuriérom na adresu odporúčame uviesť aj telefónne číslo, aby Vás mohol kuriér kontaktovať.

V cene poštovného je zahrnuté aj balné!

II. Platba za tovar

1. Podporované spôsoby platby

a.) Dobierka

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra.

b.) V hotovosti

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

Nie je možná platba bankomatovou kartou.

III. Stornovanie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou.

Kupujúci môže objednávku stornovať len mailom na info@domace-pivo.sk V prípade stornovania už expedovanej objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť poplatok za poštovné a to v plnej výške podľa tarify prepravných spoločností, náklady na spätnú prepravu a režijné náklady spojené s balením zásielky.

IV. Zodpovednosť za škody na tovare, záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záručná doba začína bežať prevzatím veci kupujúcim.

V prípade, že dodaný tovar nevyhovuje, môže sa do 7 dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť a kupujúcemu sa do 15 dní uhradí plná cena výrobku bez poštovných nákladov. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený a musí byť v pôvodnom neotvorenom balení. Spätné poštovné hradí kupujúci.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou a kuriérskou službou UPS,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,

- za poškodenie zásielky zavinené poštou a kuriérskou službou,

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

V. Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, podľa potreby Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii na viac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.